Klassenclinics PO & VO

16/08/2013

Samen met de leerkracht werken we, o.a. door het gebruik van de symbolen, met de kinderen aan zelfvertrouwen en weerbaarheid. Vooral inzicht in groepsprocessen, je eigen aandeel daarin en dat van een ander, spelen hierbij een belangrijke rol. Zo werken we samen aan meer verbondenheid in de klas.

Aan de hand van een intake wordt ieder programma op maat samengesteld en daarbij is elk gewenst aantal bijeenkomsten mogelijk, waarbij je nergens ‘aan vast’ zit. Een ‘totaalprogramma’ om met een klas aan de slag te gaan omvat op de basisschool meestal zo’n 5 bijeenkomsten. Op het VO zijn het er meestal minder. Tijdsduur in overleg. Na de clinic wordt er nabesproken. Tijdens een ouderavond worden ook de ouders geïnformeerd over o.a. de bijeenkomsten en hun rol in het proces.

Gedurende de bijeenkomsten komen o.a. verschillende symbolen aan bod, in spel- en oefenvorm. Ook wordt altijd de link gelegd met de situatie in de klas, dan wel thuis of elders: wat kun je hier nou mee en waarom doen we dit. Het is vervolgens de bedoeling dat de behandelde symbolen voortaan zichtbaar in de klas aanwezig zijn (op de basisschool). Daarmee wordt het herkenbaar en kan het direct, zowel preventief als curatief, ingezet worden. Dat is de kracht van Fides: het is meteen toepasbaar.

Het programma is toepasbaar op het primair onderwijs maar ook op het voortgezet onderwijs. Voor brugklassers is bijvoorbeeld de nieuwe start behoorlijk spannend. Voor de jongeren, ouders en de school (mentor en vakleerkrachten) is het belangrijk dat zelfvertrouwen, betrokkenheid en verbondenheid ruim aanwezig zijn. Dan pas is een goede start (en vervolg) mogelijk en kan de vakleerkracht in een goede sfeer lesgeven!

Ook is het mogelijk om leerkrachten na het programma praktische informatie te geven om van de klas een groep te maken en om er voor te zorgen dat lesgeven leuk is!

(Jaarlijks verzorgen we clinics in ongeveer 70 klassen. Al ruim 15 jaar zijn we hier al mee bezig dus aan ervaring geen gebrek!)

 

Comments are closed.