Groepstraining

Kosten: € 339,- voor de informatieavond, 10 bijeenkomsten en de boekjes ‘Zo maak ik me sterk’ en ‘Helemaal ik’.

16/08/2013

Misschien wil je bijvoorbeeld leren:

  • om te gaan met verlegenheid
  • om te gaan met faalangst
  • om te gaan met boosheid
  • om te gaan met pesten en/of gepest worden
  • om makkelijker contact te maken
  • om jezelf meer te laten zien en horen
  • dat je goed bent zoals je bent
  • om nog meer door te zetten

Leeftijd: groep 4 t/m de brugklas, omvat in totaal 10 bijeenkomsten van een uur, één keer per week. Het betreft hier een specifieke weerbaarheidstraining, van afzonderlijk aangemelde kinderen. Alle symbolen komen tijdens deze training aan bod. De training vindt plaats met groepen van max. 8 kinderen en het leeftijdsverschil in een groep is in principe niet meer dan 2 jaar. Dat betekent dus max. 3 leeftijden (aaneengesloten) in een groep.

Voorafgaand aan de trainingen is er, na het telefonische intakegesprek,  een uitgebreide informatie-bijeenkomst voor de ouders en, indien gewenst, de leerkracht. Aan het einde van de ouderavond geven de ouders aan of ze met de training willen starten. De 4e bijeenkomst is een ouderkijkles. De ouders zijn dan bij de les aanwezig  en de 8e bijeenkomst is alleen voor de ouders. We bespreken dan de vooruitgang, de aandachtspunten en kijken samen wat eventueel nog nodig is in de laatste twee bijeenkomsten. Indien nodig nemen we, als de ouders dat willen, contact op met de school.

Per kind wordt een specifiek ‘doel’ opgesteld om aan te gaan werken. De ouders vullen vooraf het doel in wat zij voor ogen hebben, maar tijdens de 1e bijeenkomst wordt dat ook aan het kind zelf gevraagd. Om gedurende het traject de voortgang hiervan ook in beeld te krijgen maken we gebruik van een zgn. ‘dagboekformulier’, waar gedurende de 2e, 3e, 5e, en 7e  bijeenkomst ruimte voor ingelast wordt tijdens de training. Dit formulier wordt zo dus 4x ingevuld door kind, ouders én leerkracht. Hierop komt vooral te staan waar het kind ‘trots’ op was in de afgelopen week en waar het nog aan kan/wil werken, anders gezegd nog in mag groeien. De leerkracht van het kind wordt middels een brief op de hoogte gebracht van de training en daarin o.a. gevraagd om een bijdrage te leveren aan dat dagboekformulier. De boekjes ‘Zo maak ik me sterk’ en ‘Helemaal ik’ (zie bij ‘boeken’) horen er bij en worden bij de 1e bijeenkomst meegegeven.

Twee keer per jaar is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de contactdag, een update van twee uur, waarin we het nodige herhalen en waar steeds weer wat nieuws voorbij komt.

IMG_3440

Een stukje voor de kinderen over de training…

Als je de speelzaal binnenkomt kun je meteen aan de slag met een leuk spel: Ball Bouncer! Een grote ‘wattenstaaf’ waarmee je lekker kunt meppen tegen ballen. De meeste kinderen vinden dit zo leuk dat ze bij de 2e bijeenkomst al wat vroeger komen om lekker te meppen. Wil je liever lekker kijken naar dit spel? Ook goed!

Als alle 8 kinderen (van ongeveer dezelfde leeftijd)  binnen zijn en de training start mogen de ouders buiten of in de gang wachten en gaan we beginnen. Henk en Ingrid vertellen wat en dan gaan we even speels kennismaken. We lopen de school even door en gaan verder met ‘de ballon’. De ballon gaat over stem, houding, uitstraling, zelfvertrouwen. Henk en Ingrid vertellen er van alles over, laten wat zien en we spelen wat. Meteen in de 1e les heb je al van alles geleerd, heb je leeftijdsgenoten leren kennen en heb je al gelachen!

Zo gaat het iedere week. We spelen, vertellen, luisteren, leggen uit, spelen een spel, hebben geduld, zijn wat bezig met zelfverdediging, chillen, kijken wat filmfragmenten, hebben lol, leren elkaar kennen, en leren in een prettige omgeving van elkaar. De eerste 7 bijeenkomsten leggen we o.a. steeds een ‘symbool’ uit en laten we materiaal zien wat er bij hoort.

Af en toe vragen we je om heel kort iets op te schrijven en 1 keer krijg je een creatieve opdracht over zelfvertrouwen (dat je goed bent zoals je bent). Deze opdracht mag je heel eenvoudig houden en je mag helemaal ‘los’ gaan!

De 4e bijeenkomst is voor kinderen en ouders samen en de 8e bijeenkomst is alleen voor de ouders.

Als je een klein beetje fanatiek meedoet  is na 10 bijeenkomsten je zelfvertrouwen beslist nog groter geworden. Da’s natuurlijk mooi want zelfvertrouwen hebben kinderen en volwassenen nooit genoeg toch?

Misschien vind je het wat spannend om aan de training te beginnen? Dat is logisch, niet raar en dat mag! Maar… dat is echt maar héél even!

 

Comments are closed.