Anti-pest programma…?

Algemeen Comments (0)

 Veel scholen (en verenigingen)  stoeien over hoe om te gaan met pesten. Hieronder een stukje over onze visie hierover:

Wij denken dat pesten vaak voortkomt uit een ongenoegen. Iemand die namelijk lekker in zijn vel zit en voldoende eigenwaarde heeft zal niet zo makkelijk pestgedrag vertonen. Belangrijk hierin is een goed gevoel van eigenwaarde.

Waar het dus om draait is zelfvertrouwen. Via zelfvertrouwen kom je tot betrokkenheid en verbondenheid. Werken dus aan de sfeer in een groep, waarin je samen kunt werken, waarin van alles goed gaat en waar dingen mis mogen gaan. Waarin men elkaar op een positieve en opbouwende manier mag aanspreken op het gedrag en het handelen. Klassikaal, in groepjes en individueel. Met de kinderen, de leerkrachten en de ouders. Een groep vormen die een band heeft met elkaar, een groep die weet dat ze met elkaar kunnen groeien.

Als pestgedrag dan toch af en toe voorkomt, en dat zal zeker zo zijn, dan is het makkelijker om er samen naar te kijken, om de rollen te bespreken, om de gevoelens daarbij te verwoorden.

Zo werk je samen naar meer zelfvertrouwen, betrokkenheid en verbondenheid. Dat vergroot de weerbaarheid.

Fides kan hier bij helpen en steun en (praktische) tips geven. Voor de klas, het individuele kind, de leerkracht, trainers / coaches en de ouders.

 

Meer informatie in de boekjes:
‘Ik maak me sterk’Een boek voor de leerkracht over zelfvertrouwen en weerbaarheid. (uitgave 2013)
‘Zo maak ik me sterk’  – Een boek voor ouders over zelfvertrouwen en weerbaarheid. (uitgave 2013)

 

Een greep uit reacties van leerkrachten die met Fides werken:
“Het meest waardevolle aan dit traject voor mij is dat het een praktische manier is van kinderen bewust te maken van hun eigen gedrag en dat van anderen. Situaties kun je nu op een ‘simpele’ en makkelijke manier bespreekbaar maken.”

“Ik zie een heel groot verschil met onze groep aan het begin van het schooljaar en nu. Ze bekijken elkaar nu met andere ogen, doordat we zo open communiceren. En we merken dat de onderlinge relaties daardoor zijn verbeterd. Het fijne aan Fides is ook dat het een groeiend proces blijft. Als groep en als leerkracht leer je van de situaties waarin het even moeilijk liep of was.”

“Ik riep wel eens te snel: “Wat een moeilijke groep!”. Nu besef ik steeds beter dat die er misschien wel niet zijn maar dat ik, samen met de collega’s, de ouders en de kinderen het verschil maak.”

“Ik ben verwonderd over de kracht van de groep! Ik sta versteld hoe zij elkaar kunnen helpen. Geweldig is dat n.a.v. de symbolen. Het bezorgt me kippenvel.”

“Samen zijn we steeds meer bezig met verantwoordelijkheid nemen. Verbondenheid is dan veel makkelijker te pakken!”

“Het doet iets met mijn gevoel wanneer ik de verhalen van kinderen terug hoor waarbij ze de Fidessymbolen gebruiken. Ik ben trots en meteen weer enthousiast om het door te pakken!”

“Onomstotelijk staat vast dat er nu minder wordt gepest. Natuurlijk komt pestgedrag nog voor maar minder en we hebben nu duidelijk handvatten (o.a. Fidessymbolen voor leerkracht en kind) om preventief en curatief te werken.”

“Jullie hebben gebracht wat we gehoopt hadden: een ‘instrument’ om met de klas over stoer-, pest-, meeloop-, timide gedrag en de gevolgen daarvan te praten. Gedrag van henzelf maar ook gedrag in hun omgeving zoals ouders en leerkrachten. Er is een stuk bewustwording op gang gebracht waarvan de kinderen zelf profijt hebben. Maar ook wij als leerkrachten plukken daar de vruchten van.”

» Algemeen » Anti-pest programma…?
On 01/06/2014
By

Comments are closed.

« »